GDPR

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Emperor Trading s.r.o., IČ 27553892 se sídlem Psinice 20, 50723 Libáň

identifikační číslo: 27553892

Společnost Emperor Trading s.r.o. tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů dle nové směrnice GDPR.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost Emperor Trading s.r.o. zpracovává osobní údaje, získané v souladu se ZOOÚ, tj. osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

Zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. 

Tyto údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy a poskytování služeb
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.

 

Práva subjektů údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

  2. Dále má subjekt právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.


Směrnice GDPR

Správce je oprávněn tyto pravidla o ochraně osobních údajů změnit, aby tak plně vyhovovala nové legislativě GDPR. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu všech současně zpracovávaných subjektů.

 

 

Publikováno 24.5.2018

×

Splátková kalkulačka ESSOX