odstoupení od kupní smlouvy - VZOR

vzor ke stažení ve formátu PDF je zde

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Kupující:
Jméno a příjmení …………………………………………………..
Adresa …………………………………………………..
Telefon a e-mail …………………………………………………..
Prodávající:
Sídlo:
Emperor Trading s.r.o., B. Čeňka 944, 50601 Jičín IČO: 27553892
doručovací adresa:
Empeor Trading s.r.o., Komenského nám 89, 50601 Jičín, e-mail: info@loznicejicin.cz


Vážení,
dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu obchod.loznicejicin.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.
číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………
Toto zboží jsem převzal(a) dne …………………………………


Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít
svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto
oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.


Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)
* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)
druh zboží ………………………………….……………………………………………….
značka zboží ………………………………….……………………………………………….
SN zboží ………………………………….……………………………………………….


Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve
výši ………………….…Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………………………...…, nejpozději do 14
kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


Místo……………………, dne ……………………


..............................................

(vlastnoruční podpis)


Přílohy:
Kopie kupního dokladu

×

Splátková kalkulačka ESSOX